Giỏ hàng của tôi

Đóng

Cửa hàng

EXPLORATION STORE:

Address: Hong Kong Science Museum, 2 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

地址:香港九龍尖沙咀科學館道二號香港科學館

 

 

 

BABIBOO :

Address: Shop 101, 1/F, Phase 2, D2 PLACE, Cheung Shun Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.

地址:香港九龍荔枝角長順街D2 PLACE二期一樓101鋪

 

 

 

MOOVE MOTION:

Address: Room 303, 3/F, Phase 2, D2 PLACE, Cheung Shun Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.

地址:香港九龍荔枝角長順街D2 PLACE二期三樓303室